วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เพื่อเลือกตั้งตัวแทนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนร่วมกับคณะครู-อาจารย์ และเป็นการฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง 3 คน ดังนี้1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช้างเผือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12. เด็กชายณัฎฐภณ เลื่องชัยเชวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


3. เด็กชายวุฒิไกร จิรบัณฑิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


โดยผู้ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช้างเผือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น